Video Clip hướng dẫn cấu hình và lập trình tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3000

  Giới thiệu lắp cablu 24PR cho Hipath 3800

 

 Giới thiệu lắp cablu 16PR cho Hipath 3800

 Giới thiệu card TMANI cho Hipath 3800

 

 Giới thiệu card TM2LP 8 cho Hipath 3800

Giới thiệu card SLM08 cho Hipath 3800

 

  Giới thiệu card SLMA24 cho Hipath 3800

 

Giới thiệu Cablu 24PR cho tổng đài Hipath 3800

Giới thiệu Cablu 16PR cho tổng đài Hipath 3800


Giới thiệu nguồn Luna cho tổng đài Hipath 3800

 

Giới thiệu card mở rộng cho tổng đài Hipath 3800

Giới thiệu tổng quan về tổng đài Siemens Hipath 3800

 

 Giới thiệu tổng quan về tổng đài Siemens Hipath 3550

 

Hướng dẫn lắp đặt card mở rộng cho tổng đài Siemens Hipath 3550


Lắp đặt và cấu hình thiết bị EVM cho tổng đài Siemens Hipath 3550


Hướng dẫn cài đặt máy điện thoại đổ chuông cho tổng đài Siemens Hipath 3550/3800 ở chế độ ngày và đêm

 

Hướng dẫn cài đặt ngày giờ cho tổng đài Siemens Hipath 3550/3800 bằng điện thoại kỹ thuật số

 

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ IP cho tổng đài Siemen Hipath 3550/3800 bằng điện thoại kỹ thuật số

 

Hướng dẫn cài đặt thay đổi TONE mặc định cho tổng đài Siemens Hipath 3550/3800

 

Hướng dẫn cấu hình lập trình cách chiếm trung kế gọi ra ngoài cho tổng đài Siemens Hipath 3550/3800

 

Hướng dẫn cách khai báo số và tên người sử dụng cho tổng đài Siemens Hipath 3550/3800

 

Hướng dẫn tính năng cướp cuộc gọi (Pickup Group) cho tổng đài Siemens Hipath 3550/3800

 

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 3000 qua cổng LAN bằng cáp chéo

 

Hướng dẫn cấu hình và lập trình tổng đài Siemens Hipath 3000 qua cổng LAN

 

Hướng dẫn cấu hình và lập trình tổng đài Siemens Hipath 3000 bằng dây cáp V.24

Tham khảo thêm tại  :   Hướng dẫn cấu hình và lập trình tổng đài điện thoại

27-08-2013 | Nguồn: www.thegioitongdai.com.vn
0903.379.585