Video Clip hướng dẫn cấu hình và lập trình tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1100

Hướng dẫn cách gắn card UPoE cho tổng đài Siemens Hipath 1100

 

Hướng dẫn cấu hình cách chuyển cuộc gọi khi không ai bắt máy cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

 

Giới thiệu tổng quan về cách lắp đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

 

Giới thiệu các loại card mở rộng dùng để lắp cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

 

Hướng dẫn cách lắp Card mở rộng cho tổng đài Siemens Hipath 1190

 

Giới thiệu tổng quan về cách lắp đặt cho tổng đài Siemens Hipath 1150

 

Hướng dẫn cách lắp Card mở rộng cho tổng đài Siemens Hipath 1150

 

Hướng dẫn cách lắp Card CPU cho tổng đài Siemens Hipath 1190

 

Hướng dẫn cách tạo nhóm trung kế gọi ra ngoài cho tổng đài Siemen Hipath 1150/1190

 

Hướng dẫn lập trình tính năng cướp cuộc gọi (Pickup Group) cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

 

Hướng dẫn lập trình tính năng Hunting Group cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

 

Hướng dẫn lập trình tính năng Call Group cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

 

Hướng dẫn cài đặt máy đổ chuông ngày và đêm cho tổng đài Siemens 1150/1190

 

Hướng dẫn cấu hình lập trình cách chuyển máy khi máy báo bận cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

 

Hướng dẫn cài đặt Account Code cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

 

Hướng dẫn lập trình cách thay đổi số nội bộ cho tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

 

Hướng dẫn cấu hình và lập trình tổng đài Siemens 1100 bằng dây cáp V24

 Tham khảo thêm tại  :   Hướng dẫn cấu hình và lập trình tổng đài điện thoại

27-08-2013 | Nguồn: www.thegioitongdai.com.vn
0903.379.585