Video Clip hướng dẫn cài đặt và cấu hình tổng đài Openscape Business S

OpenScape Business S là tổng đài chuyển mạch mềm trong dòng sản phẩm OpenScape Business cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sản phẩm này hỗ trợ đến 500 IP Phone và UC , Call Center, Meet Me Confferencing ... trên một hệ thống. OpenScape Business S có thể triển khai trên server vật lý hoặc chạy ảo hoá Vmware ( Hyper-V cũng chạy được nhưng không khuyến khích sử dụng). THEGIOITONGDAI sẽ trình bày quá trình cài đặt tổng đài chuyển mạch mềm OpenScape Business S trên nền tảng ảo hoá Vmware.

Bước 1 : Cài đặt hệ điều hành SUSE Linux Enterpise 11 64bit SP3 

 Bước 2 : Cài đặt ứng dụng OpenScape Business S 

 Bước 3 : Khởi tạo cấu hình ban đầu cho hệ thống OpenScape Business S 

 Quá trình cài đặt và khởi tạo hệ thống đến đây đã hoàn thành. Chúng ta có thể khai số và gọi nội bộ với nhau được rồi.

08-05-2015 | Nguồn: ATHL
0903.379.585