Video Clip giới thiệu về tổng đài Unify Siemens

Tổng đài Unify Siemens - OpenScape Business V1 Video UC Smart

Tổng đài Unify Siemens - Giới thiệu OpenScape Business Web-based Chapter 1&2

Tổng đài Unify Siemens - Giới thiệu OpenScape Business Web-based Chapter 3

Tổng đài Unify Siemens - Giới thiệu OpenScape Business Web-based Chapter 4

 Tổng đài Unify Siemens - Giới thiệu OpenScape Business Web-based Chapter 5

Tổng đài Unify Siemens - Giới thiệu OpenScape Business Web-based Chapter 6

Tổng đài Unify Siemens - Giới thiệu OpenScape Business Web-based Chapter 7

 Tổng đài Unify Siemens - Giới thiệu OpenScape Business Web-based Chapter 8&9

04-12-2013 | Nguồn:
0903.379.585