VoIP GSM Gateway là gì? - Tìm hiểu về VoIP GSM Gateway

Một thiết bị VoIP GSM Gateway cho phép định tuyến trực tiếp giữa các mạng IP, kỹ thuật số, analog và mạng GSM. Với các thiết bị (thiết bị đầu cuối di động cố định) công ty có thể làm giảm đáng kể số tiền họ chi cho điện thoại, đặc biệt là số tiền họ chi cho các cuộc gọi từ IP sang GSM. Ý tưởng cốt lõi đằng sau tiết kiệm chi phí với VoIP GSM Gateway là Chi phí Định tuyến Ít nhất Least Cost Routing (LCR).

Thông qua các cổng Gateway kết nối điện thoại hiệu quả nhất với chi phí định tuyến ít nhất. Chúng kiểm tra số được gọi cũng như thông tin tỷ lệ đó được lưu trữ trong một bảng định tuyến nội bộ. Bởi vì một số thẻ SIM và GSM module được tích hợp trong VOIP GSM Gateway cho phép thực hiện rẻ hơn cùng cuộc gọi GSM với nhau thay vì từ chi phí đắt tiền IP đến GSM.

Ví dụ thiết bị 02 sim

Ví dụ thiết bị 08 sim

Ví dụ thiết bị 32 sim

Ví dụ: mô hình kết nối cơ bản VoIP GSM Gateway với hệ thống tổng đài


28-11-2013 | Nguồn: ATHL
0903.379.585