Tư vấn sử dụng các cổng Media Gateway cho Avaya SCS

Các cổng Truyền Thông Thoại của AudioCodes là Tương Thích Avaya với Hệ thống Phần Mềm Truyền thông - Software Communication System (SCS), và cung cấp các kết nối analog, digital cho giải pháp Phần mềm Truyền Thông Hợp Nhất qua chuẩn SIP thuần túy của Avaya

Các cổng Truyền thông thoại tương thích Avaya cho SCS - Giải pháp của AudioCodes

Hệ thống phần mềm Truyền Thông (SCS) của Avaya là một giải pháp phần mềm Truyền Thông Hợp Nhất chuẩn SIP có tính mở, dễ sử dụng, quản lý và mở rộng. Giải pháp linh hoạt này có thể được tích hợp vào các quá trình kinh doanh bằng cách tận dụng công nghệ Services Oriented Architecture (SOA) / Web Services - xu thế phát triển kinh doanh. Sẳn có trên các nền tảng tiêu chuẩn công nghiệp CNTT, người dùng có thể truy cập các tiêu chuẩn và các tính năng thế hệ tiếp theo. Ngoài việc tận dụng VoIP được nhúng và ứng dụng UC, SCS dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng của bên thứ ba cho một giải pháp linh hoạt và kế thừa cho tương lai.

Các cổng Truyền thông thoại của AudioCodes là các sản phẩm Media Gateway được lựa chọn dành cho nền tảng SCS, và có thể được đặt hàng từ Avaya sử dụng mã sản phẩm của Avaya, hoặc từ một đối tác kênh AudioCodes bằng cách sử dụng mã sản phẩm AudioCodes.

Giống như một cổng PRI tích hợp hoàn toàn với Avaya SCS sử dụng giao thức SIP, các cổng Media Gateway của AudioCodes cung cấp một cách đơn giản của việc bổ sung thêm đường trung kế PRI cho hệ thống SCS. Các cổng Truyền Thông thoại Mediant của AudioCodes cung cấp nhiều mức độ khác nhau của các cổng E1/T1 PRI, cho phép mở rộng dễ dàng mở rộng tổng đài PBX và kết nối PSTN của SCS thông qua kết nối IP bất kì.

Giống như một cổng analog tích hợp hoàn toàn với Avaya SCS sử dụng giao thức SIP, các cổng Truyền thông thoại của AudioCode cung cấp cách đơn giản của việc thêm các điện thoại tương tự và fax, cũng như các luồng Trunk FXO hỗ trợ hệ thống SCS. Dòng thiết bị MediaPack AudioCodes cung cấp từ 02 đến 24 cổng FXS, cho phép dễ dàng mở rộng điện thoại analog cố định và kết nối thiết bị fax của SCS thông qua kết nối IP bất kì.

AudioCodes BusinessPLUS với Avaya SCS kết hợp các giải pháp công nghệ hàng đầu từ hai công ty đã được cung cấp thoại và các giải pháp Truyền Thông Hợp Nhất cho thị trường trong nhiều thập kỷ. Phần mềm truyền thông hợp nhất sáng tạo, dựa hoàn toàn vào các tiêu chuẩn mở từ Avaya, đã được nhúng vào các Mediant AudioCodes 1000 Gateway cho một hệ thống truyền thông hợp nhất được tích hợp chặt chẽ để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan (đơn lẻ hoặc nhiều) với ít hơn 250 người dùng trong mỗi hệ thống.

Một giải pháp kết hợp từ Avaya và AudioCodes cung cấp sự linh động để tích hợp nhiều thành phần khác nhau từ các nguồn thích hợp - mà dựa trên chuẩn SIP giống như một chuẩn công nghiệp.

Sự kết hợp giữa các tổng đài IP-PBX, điện thoại IP và các ứng dụng của Avaya và các thiết bị cổng truyền thông thoại của AudioCodes theo chuẩn SIP cho phép có nhiều chức năng và sự linh động cao nhất. Giải pháp này sẳn có với chi phí thấp hơn, hoạt động nhiều hiệu quả hơn và cho phép "cởi mở" và khả năng tương thích trong tương lai.

 Các chức năng của các cổng truyền thông thoại tương thích Avaya cho SCS

  •  - Hệ mở và khả năng linh động - Giải pháp mở giữa AudioCodes – Avaya dựa trên chuẩn SIP - giống như chuẩn tín hiệu VoIP theo chuẩn công nghiệp.
  •  - Chất lượng thoại - Các thiết bị cổng thuộc họ Truyền Thông Thoại của AudioCodes thì dựa trên cấu trúc "Chất lượng thoại qua VoIP tuyệt hảo", cấu trúc mà được kiểm chứng bởi ETSI để cung cấp chất lượng thoại tốt nhất. Các chức năng như là Echo Cancellation, Dynamic adaptive jitter buffer, Silence suppression và Comfort noise generation cung cấp chất lượng thoại cao nhất mà vẫn bảo toàn băng thông mạng.
  •  - Hiệu quả chi phí - Giải pháp kết hợp giữa Avaya/AudioCodes minh họa mức độ tiết kiệm chính trong chi phí đầu tư và vận hành đắc đỏ cho các doanh nghiệp SMB/SME.
  •  - Khả năng dự phòng - Cổng Truyền thông thoại AudioCodes được đặt độc lập với máy chủ CS 1000, cung cấp dịch vụ đến các máy chủ dự phòng trong trường hợp máy chủ bị hư hỏng và cung cấp định tuyến thay đổi từ các nơi khác nhau.
  •  - Cài đặt và bảo trì - Các cổng Truyền thông thoại của AudioCodes dễ dàng cài đặt trong hệ thống CS 1000. Cả Nortel và AudioCodes đều đưa ra các sản phẩm tích hợp rõ ràng, trong khi các tổ chức hỗ trợ cao nhất của họ cho phép cài đặt nhanh chóng, khắc phục sự cố dễ dàng, và giảm chi phí đầu tư của hệ thống VoIP.
04-11-2015 | Nguồn: ST
0903.379.585