Tư vấn giải pháp Tổng đài VoIP Alcatel-Lucent

Các cổng Truyền thông thoại của AudioCodes được cấp chứng chỉ cho các bản cài đặt của Alcatel-Lucent OmniPCX Office và OmniPCX Enterprise 9.0 IP Telephony-enabled branch office

Các cổng Truyền Thông Thoại Media Gateway cho Alcatel-Lucent OmniPCX Office và OmniPCX Enterprise

Các bộ Thoại Analog dành cho Alcatel-Lucent OmniPCX Office và OmniPCX Enterprise

Dòng Cổng Truyền Thông Thoại MediaPack 11x và MediaPack 20x

Dòng Cổng Truyền Thông Thoại của MediaPack 11x và MediaPack 20x của AudioCodes được cấp chứng nhận dành cho các bản cài đặt Alcatel-Lucent OmniPCX Office và IP Telephony OmniPCX Enterprise 9.0. Dòng MediaPack giới thiệu các cổng Truyền Thông thoại VoIP Media Gateway chi nhánh văn phòng, cung cấp các cổng FXS cho điện thoại analog và máy fax, cũng như cổng FXO dành cho kết nối PSTN nội địa. Các cổng MediaPack gateway linh hoạt, chi phí hiệu quả và thích nghi với bất kỳ văn phòng chi nhánh từ xa, kết nối thông suốt những nhân viên làm việc từ xa cũng như văn phòng chi nhánh kết nối với hệ thống thoại OmniPCX ở trụ sở chính, cải thiện hoạt động.

Cổng Truyền Thông Thoại Mediant 600

Mediant 600 thì khả năng tương thích đầy đủ với Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise. Mediant 600 Gateway hỗ trợ 01 hoặc 02 luồng E1/T1/J1, từ 4 tới 8 cổng BRI hoặc 4 cổng analog FXS. Các cổng BRI/PRI có thể được sử dụng để kết nối Mediant 600 với PSTN hoặc kết nối với các tổng đài TDM PBX khác. 
Trong tổng đài Alcatel-Lucent, Mediant 600 được sử dụng như một cổng analog/SIP gateway đối với điện thoại analog và máy fax văn phòng ở xa. Những cổng thiết bị này được xem như là đầu cuối SIP của OXE Call Server.

Các cổng dự phòng SIP cho các giải pháp chi nhánh văn phòng bán hàng

Các cổng Truyền Thông Thoại dòng MediaPack 11x

Dòng MediaPack 11x của AudioCodes thì đưa ra một chức năng Dự phòng SAS (Stand Alone Survivability ) được kèm theo, cho phép các giải pháp Bảo đảm cho Văn phòng chi nhánh cho người dùng của tổng đài IP-PBX của Alcatel-Lucent OmniPCX IP-PBX, cũng như các dòng điện thoại SIP văn phòng trong trường hợp mạng WAN bị hư hỏng. Mỗi thiết bị MediaPack 11x gateway hỗ trợ tới 25 user đăng ký điện thoại IP. Việc hỗ trợ mở rộng User thì sẳn có bởi một vài cổng Truyền Thông Thoại được xếp tầng. Chức năng SAS hỗ trợ bởi dòng MediaPack 11x được tích hợp đầy đủ với Alcatel-Lucent Omni PCX Release 9.0 và các dòng IP Phone IP Touch 8 với khả năng dự phòng SIP.

Cổng Truyền Thông Thoại Mediant 600 Media Gateway

Mediant 600 cũng có chức năng SAS tương tự như MediaPack gateway trong môi trường Alcatel-Lucent. Mỗi cổng Mediant 600 gateway hỗ trợ tới 200 user đăng ký điện thoại IP. Khi đường kết nối IP bị đứt đoạn giữa trụ sở chính và văn phòng nhánh, thì điện thoại IP Touch đặt tại chi nhánh nhỏ, chuyển mạch qua SIP và đăng ký với Mediant 600 cho phép tạo và nhận cuộc gọi sử dụng chức năng Mediant 600 PSTN fallback (trong văn phòng chi nhánh và cả bên ngoài). Chức năng SAS được hỗ trợ bở Mediant 600 bộ thiết bị mà đã được chứng nhận đẩy đủ với Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise và các dòng IP Phone họ IP Touch 8 với khả năng dự phòng SIP.

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (OXE) với các giải pháp của Microsoft Lync, Office Communications Server và Exchange Server UC

Việc tích hợp giao thức SIP của AudioCodes, đặc biệt trong thị trường Microsoft, cung cấp việc phân giải nhanh hơn đối với nhu cầu truyền thông và các thách thức tích hợp của các đối tác của Alcatel-Lucent và khách hàng doanh nghiệp của họ. Sử dụng các cổng Truyền Thông Thoại của AudioCodes và bộ Enterprise Session Border Controllers, hệ thống OmniPCX Enterprise kết nối với Microsoft Exchange 2007 & 2010, Office Communication Server (OCS) 2007 R1 & R2 và Lync Server 2010. Sự tích hợp này đưa cho giới kinh doanh hướng đi mới để gia tăng hoạt động và hợp tác mà không phải thay đổi thói quen công việc. Thêm vào đó, AudioCodes và Alcatel-Lucent xác nhận khả năng tương thích trong cấu hình SIP-đến-SIP, các sự khác biệt trung gian và cho phép kết nối của dịch vụ thoại của OmniPCX Enterprise với hệ thống Microsoft UC sử dụng thiết bị Mediant 1000 MSBG của AudioCodes. 

14-12-2015 | Nguồn: Audiocode.com
0903.379.585