OpenScape Business là gì ?

OpenScape Business là thế hệ kế tiếp của dòng sản phẩm Hipath 3000.

OpenScape Business là sự kết hợp hoàn hảo giữa sản phẩm hybrid-TDM Hipath 3000 và OpenScape Office. Kết quả của sự kết hợp này là sản phẩm mới vừa kế thừa những tính năng ổn định của Hipath 3000 và các tính năng mới cao cấp của OpenScape Office.

 

OpenScape Business có tính năng mới nào ?

  • UCC cho hệ thống đơn hoặc kết nối đa chi nhánh
  • Voice, trạng thái hiện diện ( Presence ), hội nghị trực quan ( Conferencing ) , tíc hợp sẵn Contact Center, hỗ trợ Messaging, IM, Mobility, Fax
  • Kết nối với OpenScape Web Collaboration cho phép chia sẻ file presentation ...
16-10-2013 | Nguồn: ST
0903.379.585