Những ứng dụng cao cấp trên tổng đài Siemens Hipath 3800 V.9

Hipath ProCenter Enterprise là một giải pháp chuyên nghiệp của SIEMENS về ứng dụng CALL CENTER cho doanh nghiệp.

Ấn tượng đầu tiên mà chúng ta nhận thấy khi sử dụng hệ thống này là các GUI giao diện thiết kế rất chuyên nghiệp, thân thiện dựa trên platform windows. Điều này đã thể hiện tính chuyên nghiệp và ý tưởng của các chuyên gia SIEMENS về việc thiết kế một hệ thống CALL CENTER cho những người dùng bình thường sử dụng nhưng lại có thể phát huy được sức mạnh chỉ sau những cú click chuột.

Hệ thống Hipath ProCenter Enterprise cho phép doanh nghiệp mở rộng lên đến 750 agents. Như vậy doanh nghiệp có thể mở rộng nâng cấp trong tương lai rất đơn giản bằng cách sử dụng thêm license để kích hoạt.

Tính năng hội thảo trực tuyến trong nhóm và hiển thị trạng thái agents thông qua icon trực quan là ý tưởng độc đáo của SIEMENS giúp cho tổ chức sử dụng các công cụ hiệu quả hơn.

 

Hipath ProCenter có giao tiếp với hệ thống tổng đài Hipath thông qua giao tiếp LAN.

Hệ thống này về cơ bản có thể chia thành  ba phần sau:

  • Server Hipath ProCenterEnterprise
  • Phần mềm dành cho Supervisor: Hipath ProCenter Enterprise Manager
  • Phần mềm dùng cho Agents: Hipath ProCenter Client  Desktop 

Hệ thống này có thể điều khiển thiết bị XMU+ qua mạng LAN. Do đó chúng ta có thể khai báo và sử dụng tính năng của XMU+ trong phần design center – phần thiết lập các cơ chế định tuyến và lưu đồ xử lý hàng đợi.

Ngoài ra hệ thống Hipath ProCenter Enterprise còn hỗ trợ các ứng dụng CSDL bên ngoài thông qua ODBC, SQL hoặc các hệ thống CRM như SAP, Seibel hoặc Microsoft Dynamic CRM 3.0 .

Khi sử dụng các hệ CSDL bên ngoài với hệ thống Hipath ProCenter Enterprise, các agents có thể nhanh chóng truy xuất được CSDL khách hàng dựa vào thông tin trên màn hình screen pop up. Điều này sẽ giúp cho các agents giảm thời gian xử lý dữ liệu, đảm bảo xử lý nhanh chóng hơn. 

Hệ thống Hipath Procenter Enterprise 7.0 không những hỗ trợ xử lý các dạng media theo kiểu voice mà còn cho phép triển khai trên các định dạng khác như email, web – thông qua chat session.

Như vậy với việc đầu tư hệ thống này, khách hàng có thể mở rộng trong tương lai mà không cần phải đầu tư mới.

Manager cũng như agents khi sử dụng phải đăng nhập vào hệ thống Hipath ProCenter Enterprise. Dựa trên tài khoản được cấp, hệ thống sẽ xác định được chức năng và quyền hạn của users được sử dụng. Như vậy nhìn chung, hệ thống này hoạt động trên mô hình kiến trúc client-server. Do đó khách hàng có thể triển khai được mô hình virtual contact center ở trên toàn hệ thống mạng Intranet của mình.

Hệ thống Hipath ProCenter cho phép phân thành nhiều group khác nhau. Mỗi group như vậy có thể có supervisor riêng và các agents có thể thuộc nhiều group khác nhau.

Manager chịu trách nhiệm về quản lý giám sát, phân công việc cho các agents theo các kỹ năng hoặc chính sách. 

Đây là giải pháp tổng thể của SIEMENS cho doanh nghiệp có nhiều văn phòng chi nhánh. Chúng tôi cũng đề nghị Doanh nghiệp nên sử dụng mô hình này trong hệ thống mạng viễn thông của mình.

20-08-2014 | Nguồn: www.thegiotongdai.com.vn
0903.379.585