Giới thiệu ứng dụng MyPortal to go dành cho cho Smartphones

 

Ứng dụng myPortal cho smartphones là "myPortal to go" có thể được download từ appstore hoặc google play và cài trên thiết bị di động với giao diện thân thiện cho người dùng.

myPortal to go hỗ trợ các chế độ sau:

- Ứng dụng Mobile, bao gồm dịch vụ One Number Service

(yêu cầu Mobility license trên OpenScape Business)

- Điều khiển điện thoại:

Người dùng quản lý danh bạ trên smartphone và thực hiện cuộc gọi đến văn phòng thông qua điện thoại trên văn phòng. Có thể sử dụng danh bạ của smartphone để thực hiện cuộc gọi thông qua giao diện myPortal Smart. Ngoài ra, những tính năng khác của UC như trạng thái hiện diện cũng được cài đặt thông qua smartphone. 

Người dùng có thể truy cập dữ liệu lưu trữ trên UC Smart thông qua ứng dụng “myPortal to go” và thực hiện cuộc gọi bằng mạng GSM. 

Những tính năng chính của ứng dụng MyPortal to go: 

·         Trạng thái hiện diện - Presence Status

·         Danh bạ - Directories
  Ứng dụng myPortal to go cũng có thể lấy danh bạ của mobile thành danh bạ của ứng dụng.

·         Ưa thích - Favorites

·         Quay số/ quay số lại - Manual dialing / Redialing

·         Hộp thư thoại - Voicemail

·         Journal

Ứng dụng này có thể được download miễn phí từ kho sau:

- Android:           https://play.google.com/store

- iOS:                  http://store.apple.com

Một số hình ảnh của myPortal to go GUI:


 
07-01-2016 | Nguồn: ST
0903.379.585