Cấu hình tổng đài Siemens Hipath 3000 qua cổng LAN

Xem thêm Video tại: 

Các bước cơ bản để cấu hình tổng đài Hipath 3550 sử dụng Hipath Manager E qua cổng Lan Interface 

Chi tiết rút gọn :

- Cấu hình Ip Address của máy tính cùng lớp mạng IP đã cấu hình cho tổng đài

- Chạy ứng dụng Hipath Manager E 

         Username: 31994  

         Password: 31994

Chọn Communication = IP – Hipath

- Nhập địa chỉ tổng đài vào phần IP address.

+ Chọn Read/write database

+ Click System -> PC 

Xem chi tiết tại :

01-08-2013 | Nguồn: www.thegioitongdai.com.vn
0903.379.585