Cấu hình tính năng Pickup Group cho tổng đài Siemens Hipath 3000

Xem Video chi tiết tại :

Tính năng: tiến hành thiết lập các nhóm Pickup group.

Mục đích: là các thành viên trong một nhóm pickup group có thể nhặt ( pickup ) cuộc gọi trên máy thành viên trong nhóm khi thành viên đó không có mặt 

Chi tiết rút gọn :

- Chọn Incoming Calls/ Call Pickup

- Chọn Call pickup group = Group 1 { tức là nhóm pickup group số 1)

 * Tối đa có 32 nhóm call pickup như vậy.

 - Click double mouse vào máy 101 và máy 102 chúng ta sẽ gán call pickup group cho máy 101 và 102

 - Click Apply !

 - Click Transfer để lưu cấu hình vào tổng đài.

 - Chọn Delta mode

 - Click PC -> system

Xem chi tiết tại:

01-08-2013 | Nguồn: www.thegioitongdai.com.vn
0903.379.585