Hướng dẫn giám sát hoạt động và báo cáo trạng thái Agent cho hệ thống OpenScape Contact Center

Để giám sát hoạt động của hệ thống OpenScape Contact Center thì chúng ta có hai công cụ : 

Cách 1 : Xem trực tiếp các dịch vụ đang chạy trên màn hình chính của Server cài đặt Contact Center. 

Cách 2 : Sử dụng ứng dụng System Monitor đi kèm để đăng nhập vào hệ thống và giám sát hoạt động của các thành phần server đang chạy trên hệ thống Contact Center. 

Thông qua công cụ này, bộ phận IT có thể giám sát trực tiếp hệ thống qua màn hình lớn LCD ngoài. Ngoài ra, bộ phận IT có thể tiến hành Restart các dịch vụ tương ứng nếu thấy cần thiết. 

Ngoài ra, hệ thống OpenScape Contact Center cho phép Supervisor xem các báo cáo theo thời gian thực về trạng thái hoạt động của điện thoại viên:

Chúng ta có thể chọn rất nhiều tham số khác nhau để hiển thị lên báo cáo.

Dựa vào Realtime Report, Supervisor sẽ biết được các điện thoại viên đang nói chuyện, đang nhập liệu hay đang Busy. Điện thoại viên đang ở trong trạng thái đó bao lâu ....

Supervisor có thể click trực tiếp vào từng điện thoại viên đang nói chuyện để thực hiện nghe xen ( silent monitoring ). 

 

Chúng ta có thể xem chi tiết hơn với video clip sau đây:02-06-2015 | Nguồn: ATHL
0903.379.585