Hướng dẫn cấu hình MediaPack 11x FXO với Elastix

Elastix là một ứng dụng Unified Communications tích hợp rất nhiều ứng dụng như voice, IM, Fax, Contact Center. Trong đó, phần voice thì tích hợp của Asterisk.

Phần này chúng tôi sẽ trình bày cách cấu hình MediaPack 11x FXO với Asterisk trên giao diện của Elastix.

Mô hình thử nghiệm như sau:

Hệ thống IP-PBX Elastix sẽ bao gồm server Elastix và voice gateway MediaPack 11x FXO.

Soft phone sử dụng là X-Lite trên laptop.

Chúng tôi dùng tổng đài Siemens Hipath 3800 làm giả lập trung kế đầu vào cho hệ thống Elsatix.

Tổng cộng có 03 phương pháp đấu nối Elastix với MediaPack 11x FXO:

- Giải pháp 1: Đấu dạng Point to Point giữa Elastix và MediaPack 11x

- Giải pháp 2: Đăng ký các endpoint của MediaPack 11x như là extension của Elsatix

- Giải pháp 3: Đăng ký gateway MediPack 11x FXO với Elastix

 

Phần này chúng tôi trình bày kết nối theo Giải pháp 1:

Giải pháp 1: Đấu dạng Point to Point giữa Elastix và MediaPack 11x

 

Để đấu nối dạng Point to Point và không xác thực endpoint thì cần phải cấu hình Elastix chấp nhận incoming call thì SIP anonymous.

 

A. Cấu hình trên Elastix :

  Step 1: Tạo SIP Trunk

 

 

Outgoing Settings

  Cấu hình Trunk Name

  Cấu hình PEER Details

 

 host=172.16.1.200

dtmfmode=rfc2833

 Disallow=all

 Allow=g729&alaw&ulaw&gsm

 type=peer

 

 

Cấu hình Incoming Settings

 

User Context = < text tự định nghĩa>

User Details

type=friend

insecure=very

host=172.16.1.200

context=from-trunk

 

Step 2: Tạo outbound route

Chọn Trunk Sequence for Matched Routes theo SIP Trunk vừa tạo ở trên.

 

Step 3: Upload file ghi âm dùng cho câu chào

Step 4: Tạo IVR dùng cho AAA

Step 5: Tạo Inbound Routes cuộc gọi vào đến AAA

B. Cấu hình trên MediaPack 11x :

 

 Step 1: cấu hình Proxy trỏ về Elastix

Step 2: Cấu hình Endpoint Number và Hunt Groups

Step 3: Cấu hình các thông số FXO Settings

 

Dialing mode = One Stage

 

Các thông số khác như hình

 

Step 4: Cấu hình Caller ID và Automatic Dialing

Chú ý:

AAA là tên của IVR trong Elastix. Chúng ta có thể định nghĩa bằng số hoặc bằng text đều được.

 

Step 5: Cấu hình định tuyến từ MP114 FXO đến Elastix và dial plan tương ứng.

Step 6: Khai báo Codec voice sử dụng

Đến đây chúng ta hoàn thành cấu hình cơ bản MediaPack 11x FXO với Elastix .

(Thực tế khi sử dụng cần phải tinh chỉnh tùy theo hiện trạng của người dùng như trung kế , version của elastix ....)

 

18-10-2013 | Nguồn: ST
0903.379.585