Hướng dẫn cấu hình kết nối đa chi nhánh với thiết bị MediaPack 11x FXO của AudioCodes

Hầu hết các thiết bị tổng đài ở Việt Nam do yếu tố lịch sử nên hầu hết là tổng đài analog ( TDM ) như Panasonic hay Hipath 1190 ....

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các tổng đài IP ngày càng phổ biến do những lợi ích thiết thực của hệ thống mang lại như giảm chi phí cuộc gọi, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác....

Hiện trạng cơ bản của các doanh nghiệp có thể như sau :

  • Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh sử dụng tổng đài analog và muốn kết nối IP qua mạng WAN
  • Doanh nghiệp vừa có tổng đài analog cũ và có đầu tư thêm các tổng đài Hybird-TDM ( vừa IP vừa có analog )

Nhu cầu chung là muốn chuyển dịch từ nền tảng TDM sang IP có kế thừa ( tức là tận dụng lại được các tổng đài analog sẵn có  ).

Sau đây, chúng tôi trình bày giải pháp đấu nối các tổng đài analog hiện có qua IP sử dụng voice gateway AudioCodes MediaPack 11x FXO.

Giả sử khách hàng sử dụng các tổng đài như bên dưới gồm Panasonic, Hipath 1100 và Hipath 3000. Tất các các tổng đài này hoạt động độc lập và có trung kế riêng. Khách hàng đã có mạng WAN kết nối các sites có băng thông đảm bảo thông thoại cho số kênh cần thiết kế ( Ví dụ : G729 khoảng 30Kbps; lấy số này nhân số kênh gọi đồng thời mong muốn ).

Khách hàng còn dư số lượng máy nhánh ( thuê bao ).

 

 

Để kết nối hiện trạng sẵn có chúng tôi đặt 03 thiết bị AudioCodes MediaPack 118 FXO tại 03 sites và thiết lập IP tĩnh cho các thiết bị này.

Các bước thực hiện theo trình tự như sau :

Cấu hình tổng đài :

 Cấu hình nhóm Hunt Group các máy nhánh dự kiến sẽ gắn vào các cổng FXO của thiết bị MediaPack.

Mục đích: giúp cho người dùng cuối chỉ cần nhớ đến số chính của nhóm Extensions cần gọi.

Cách thực hiện : Tuỳ theo từng loại tổng đài mà chúng ta có cách cấu hình khác nhau. Việc cấu hình Hunt Group thường rất dễ dàng và không ảnh hưởng đến hoạt động của tổng đài nên có thể làm trong giờ làm việc.

Cấu hình Voice gateway :

Chúng ta cấu hình định tuyến trên AudioCodes MediaPack 118 FXO trên cả tất cả các thiết bị và áp dụng theo các bước như bên dưới.

Bước 1 : Không sử dụng Proxy

 

Bước 2 : Thiết lập Codecs

Ưu tiên chọn lựa G729 có chất lượng âm thanh tốt và ít tốn băng thông.

 

Bước 3 : Thiết lập chiều dài chuỗi số cần quay

Nếu gọi nội bộ thì tính số chiều dài máy nhánh tối đa + prefix code

 

Bước 4 : Định nghĩa số cho các cổng FXO (endpoint ) trên MediaPack 118 FXO

Cách định nghĩa như sau :

MediaPack A ( 10.1.10.11 ) : Số máy nhánh sẽ là 1x

MediaPack B ( 10.1.20.11 ) : Số máy nhánh sẽ là 2x

MediaPack C ( 10.1.30.11 ) : Số máy nhánh sẽ là 3x

Hình : Khai báo Endpoint Number và thiết lập Group

Hình : Thiết lập Group

Bước 5 : Thiết lập định tuyến tĩnh giữa các chi nhánh

 

Hình : Thiết lập cuộc gọi với Prefix tương ứng sẽ định tuyến đến MediaPack 118 FXO tương ứng

Tổng cộng chúng ta có 50 dòng để định nghĩa định tuyến đến các điểm khác nhau ( tối đa 50 điểm ).

 

Hình : Thiết lập cuộc gọi đến từ IP thì chuyển đến Hunt Group

Bước 6: Thay đổi chuỗi số khi chuyển từ phía IP interface đến phía Telephone Interface


Bước 7 : Thiết lập FXO Settings

 

Cách sử dụng như sau :

Ví dụ chúng ta đang ở site A ( 10.1.10.11 ) gọi Site B ( 10.1.20.11 ):

  • Bấm 11x
  • Nghe Ringback Tone.
  • Voice gateway A nhấc máy và trả về Dial Tone { nhờ cấu hình Two Stages trong phần FXO Settings }
  • Bấm 2 + Extensions cần gọi { ví dụ : 2100 }
  • Máy 100 ở site B đổ chuông { Voice gateway A chuyển cuộc gọi đến Voice gateway B nhờ Prefix 2 . Voice gateway B lọc bỏ prefix 2 thông qua phần Manipulation và nhấc máy phía analog port cùng với đẩy chuỗi số 100 lên tổng đài site B }.
  • Máy 100 ở site B đổ chuông.
  • Máy 100 ở site B nhấc máy thì sẽ thông thoại.

Đến đây chúng ta hoàn thành cấu hình định tuyến giữa các thiết bị Voice gateway. Cấu hình thực tế có thể thay đổi tuỳ theo ngữ cảnh.

14-03-2014 | Nguồn: ST
0903.379.585