Hướng dẫn cấu hình hiển thị Missed call trên điện thoại OpenStage 15 HFA

Đối với điện thoại OpenStage 15 chuẩn SIP thì việc hiện thị Missed call tương đối đơn giản, dễ sử dụng hơn. Ví dụ như khi có cuộc gọi bị nhỡ, thì phím View message  sẽ nháy đỏ liên tục để báo hiệu có missed call hoặc voice mail đến.

Chúng ta bấm vào phím View message để xem thông tin, ví dụ như xem Call log.

Thông tin về Missed call được hiển thị chi tiết.

Nhưng với điện thoại OpenStage 15 chuẩn HFA thì lại không có chức năng hiển thị Missed call bằng phím View message. Và để biết có Missed call đến và xem được thông tin Missed call thì chúng ta cần điều chỉnh một số thông số trong cấu hình của tổng đài OsBiz và điện thoại OpenStage 15 như sau:

- Vào menu Expert mode-> Basic Setting-> System-> Display, chỗ Caller list, mode chúng ta sẽ chọn Unanswered internal and external calls.

- Tiếp theo chúng ta vào Expert mode-> Basic Setting-> Station-> Station-> Station->IP Clients-> System Clients, sau đó chúng ta sẽ chọn account tương ứng với điện thoại OpenStage 15 HFA đã cấu hình, chuyển qua tab Edit station flags, check vào Missed Calls List nếu chưa chọn, tùy chọn này sẽ giúp hiện thị Caller list trên điện thoại OpenStage 15 HFA. Lưu ý là trên một số dòng OsBiz mềm có thể không có thông số Missed Calls List nhưng chúng ta vẫn cấu hình hiện thị số mà không cần thông số này.

- Tiếp theo chúng ta sẽ lập trình phím Missed call để điện thoại OpenStage 15 HFA báo hiệu và xem được Missed call. Chúng ta vào Expert mode->Basic Setting->Station->Key Programming->IP Clients, sau đó chọn account đã cấu hình cho điện thoại OpenStage 15 HFA. Ví dụ ở đây sẽ cấu hình cho phím đầu tiên là Missed call để dễ quan sát đèn báo. Chúng ta sẽ lập trình phím như hình.

Cuối cùng chúng ta thử lại, dùng điện thoại khác để thực hiện 1 cuộc gọi nhỡ vào điện thoại OpenStage 15 HFA, nếu cấu hình đúng thì phím Missed call đã lập trình sẽ có đèn báo sáng liên tục.

Chúng ta bấm vào phím Missed call để xem chi tiết về cuộc gọi nhỡ.

12-06-2015 | Nguồn: ATHL
0903.379.585