Hướng dẫn cài đặt tổng đài điện thoại VoIP đơn giản bằng phần mềm 3CX

Để triển khai một hệ thống điện thoại nói chung thì thiết bị quan trọng nhất là tổng đài điện thoại. Một cách tổng quan thì tổng đài là thiết bị kết nối nhiều máy điện thoại lại với nhau. Mỗi line gắn với mỗi máy ĐT (extension) sẽ có một số ĐT nhất định VD:39322765. Các máy ĐT được nối tới tổng đài, khi tại một máy ĐT bấm số, tổng đài sẽ kết nối từ line thực hiện cuộc gọi đến line mang số được gọi. Tổng đài đóng vai trò cầu nối giữa các extension.

Để triển khai một hệ thống VoIP, thiết bị quan trọng nhất vẫn là tổng đài. Về nguyên lý thì tổng đài điện thoại IP có chức năng giống tổng đài điện thoại truyền thống. Nhưng khác biệt là các máy điện thoại IP gửi dữ liệu đến tổng đài bằng cơ sở hạ tầng mạng, dùng giao thức TCP/IP. Tổng đài IP có thể mở rộng nhiều số (extension) một cách dễ dàng. Có rất nhiều loại tổng đài IP trên thị trường, trong bài viết này Em giới thiệu phần mềm tổng đài IP 3CX cài đặt trên máy tính chạy HĐH Windows.


IP PBX là tổng đài điện thoại IP dùng chương trình 3CX cài trên một PC chạy HDH windows.
IP Phone có thể dùng các loại soft phone hoặc phone adaptor.

Cài đặt 3CX trên máy XP SP2 với yêu cầu đã cài đặt IIS, .NET2.0
Chọn ngôn ngữ
Chọn số Digits cho các extension
Tạo extension


Logon vào chương trình quản lý 3CX
Cài đặt chương trình soft phone X-Lite, Khai báo thông số Domain là đ/c IP của Tổng đài IP.
Với hệ thống VoIP này, ta có thể mở rộng thêm khi công ty có nhiều chi nhánh ở các site khác nhau. 
Chúc các bạn thành công
.

17-08-2013 | Nguồn: ST
0903.379.585