Hướng dẫn cài đặt chương trình Zoiper cho máy tính

Đầu tiên ta vào địa chỉ http://www.zoiper.com/en để download phần mềm Zoiper.

Hướng dẫn download phần mềm như sau:

HDSD Zoiper PC-1-1

Chọn Download

HDSD Zoiper PC-1-2

Chọn hệ điều hành cần cài đặt phần mềm (Ở đây tôi chỉ hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Windows) 

HDSD Zoiper PC-1.3Chọn Free

Đợi phần mềm tự động Download hoặc có thể bấm vào Click here for download.

Link: http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3#windows

Tiếp theo, Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoiper vào máy tính:

Đầu tiên mở file Zoiper.exe sau khi download về.

HDSD Zoiper PC-1.5

Chọn Next

HDSD Zoiper PC-1.6

Chọn I accept  Next

HDSD Zoiper PC-1.7

Chọn Next

HDSD Zoiper PC-1.8       

Chọn đường dẫn thư mục cần cài đặt (Mặc định phần mềm tự chọn) → Next

HDSD Zoiper PC-1.9

Chọn Next

HDSD Zoiper PC-1.10

Chọn Next

HDSD Zoiper PC-1.11

Chọn Next

HDSD Zoiper PC-1.12

Đợi phần mềm cài đặt

HDSD Zoiper PC-1.13

Sau khi phần mềm cài đặt xong chọn Finish

HDSD Zoiper PC-1.14

Giao diện phần mềm sau khi cài đặt xong.

Tiếp theo đăng ký SIP Account đã có trong CloudFone trên máy tính.

Chọn Setting  Create a new account

HDSD Zoiper PC-1.15

Chọn SIP  Next

HDSD Zoiper PC-1.16

Điền thông tin cần thiêt của SIP Account có trong tổng đài điện thoại  Next

HDSD Zoiper PC-1.17

Chọn Next

HDSD Zoiper PC-1.18

Đợi phần mềm tạo mới SIP Account sau khi điền thông tin.

HDSD Zoiper PC-1.19

Phần mềm tạo SIP Account xong chọn Close

Kiểm tra lại thông tin Sip Account có đăng ký thành công hay không:

Chọn Settings  Preferences Hoặc Bấm Crtl + P

HDSD Zoiper PC-1.20

Đã đăng ký thành công Sip Account.

17-12-2014 | Nguồn: ST
0903.379.585