Hướng dẫn cách upgrade firmware cho điện thoại OpenStage của Siemens

Chuẩn bị sẵn FTP Server. Ví dụ: chúng ta sử dụng FileZilla Server làm FTP server.

Download firmware phù hợp với kiểu điện thoại OpenStage cần sử dụng.

Tạo account FTP cho phép OpenStage phone truy xuất vào FTP server để download firmware về.

 

  Vào web-based quản trị của điện thoại OpenStage và chọn File Transfer -> Phone application

 

Chọn Download method = FTP

Nhập địa chỉ FTP Server và account vừa tạo.

Nhập tên firmware đã chuẩn bị sẵn.

Click Submit !

 

 

Chọn Start download và click Submit !

 

 

Đợi điện thoại boot lại là xong.

Chúc các bạn thành công!!!!!

30-10-2013 | Nguồn: ATHL
0903.379.585