Hướng dẫn cách phục hồi điện thoại IP OpenStage không boot được

Khi điện thoại OpenStage IP phone đang cập nhật firmware ( thông qua manual hay dùng qua DLS ) và chúng ta vô tình làm mất nguồn hay rút điện do thấy điện thoại không hiển thị. kết quả là điện thoại bị lỗi firmware không boot được. 

Trong trường hợp này, điện thoại OpenStage IP phone sẽ chạy Boot Loader trước và dừng lại ở chế độ booting.

 

Chúng ta chỉ phục hồi điện thoại OpenStage IP Phone nếu điện thoại khi cắm nguồn vào ở trạng thái trên. 

Các bước chuẩn bị :

  • Máy tính laptop với phần mềm Device Emergency Rescue Tool (DERT) dùng để phục hồi firmware điện thoại.
  • Điện thoại OpenStage IP Phone bị hỏng cùng với Adapter ( nếu không có Adapter thì cần SW hỗ trợ PoE ). 

Thực hiện cài đặt DERT trên PC, tùy theo firmware cần phục là chuẩn SIP hoặc HFA mà chúng ta cần chọn bộ cài đặt phù hợp. 

Download phần mềm Device Emergency Rescue Tool (DERT) :

DERT_V1R0.1.0_HFA_3.0.18.0.zip

DERT_V1R0.1.0_SIP_3.3.17.0.zip

Ví dụ ở đây chúng tôi chọn DERT để phục hồi điện thoại OpenStage 15 chuẩn SIP. 

Tiến hành cài đặt ứng dụng DERT_V1R0.1.0_SIP_3.3.17.0.exe

Nhấn Next !

Nhấn Next !

 

Phần mềm DERT đang được cài đặt.

 

Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt. 

Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị phần Network, chúng ta cần thay đôi IP của máy tính như sau:
IP: 192.168.99.1
Subnet mask: 255.255.255.0
Default Gateway: Bỏ trống.
DNS: Bỏ trống. 

 

 Tiếp theo chúng ta khởi động phần mềm DERT.

Cảnh bảo quan trọng về phần mềm DERT, chúng ta nhấn OK để tiếp tục.

Chúng ta sẽ Start DHCP và TFTP.

 

Sau đó, ở điện thoại OpenStage chúng ta sẽ cấp nguồn và bấm phím 3 ngay thì màn hình sẽ hiện “Starting netboot” thực hiện quá trình tìm DHCP. 

 

Đến khi điện thoại OpenStage nhận được IP từ DHCP của DERT thì chúng ta thả ta ra.

 Sau đó là quá trình tải firmware từ TFTP của DERT.

 

Sau khi download xong firmware thì điện thoại sẽ tiến hành ghi đè vào bộ nhó flash. 

 

 Đến khi màn hình hiện ra như hình dưới thì quá trình cập nhật firmware đã thành công. Chúng ta bấm phím OK để điện thoại restart lại.

 

 

Đến đây hoàn thành hướng dẫn thực hiện phục hồi firmware cho điện thoại OpenStage IP.

16-06-2015 | Nguồn: ATHL
0903.379.585