Hướng dẫn cách cấu hình điện thoại OpenStage SIP phone của Siemens với Elastix Asterisk

 - Sau đây là cách cấu hình OpenStage Phone với Elastix

 Step 1: Tạo thuê bao trên Elastix

Step 2: Cấu hình OpenStage phone của Siemens 

 

Khai Sip server = Elastix IP Address

Sip Registrar = Elastix IP Address

Server Type= other

Realm = asterisk

User Id = thuê bao của Elastix

Password = Password của User Id

Allow uaCSTA = No

Server Features = No

Step 3: Kiểm tra trên Elastix 

Step 4: Gọi thử X-Lite và OpenStage Phone 

28-10-2013 | Nguồn: ATHL
0903.379.585