Hướng dẫn cách cấu hình điện thoại IP Phone Yealink T-20P

Yealink T-20P là dòng điện thoại IP có cấu hình thấp nhất trong danh sách các sản phẩm của Yealink có hỗ trợ PoE.

Hiện nay, chúng tôi đã test sản phẩm này với các loại tổng đài như Asterisk và Siemens Hipath 3000, 4000, OpenScape Voice. Thiết bị này chứng tỏ khả năng tương thích rất tốt.

Sau đây là chi tiết quá trình từ lúc mở hộp cho đến cấu hình thiết bị này.

Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, chúng ta tiến hành cấu hình với giả sử chúng ta có hệ thống mạng và có ứng dụng DHCP dùng để cấp địa chỉ IP cho điện thoại Yealink T-20P.

Step 1 : Đăng nhập vào điện thoại qua trình duyệt web

username default : admin

password default : admin

Sau khi đăng nhập thành công, trình duyệt web sẽ chuyển hướng đến trang trạng thái của điện thoại Yealink T-20P.

Step 2: Khai báo tài khoản SIP

Click vào menu Account để khai báo tài khoản SIP . Dòng điện thoại T-20P này hỗ trợ 02 Account SIP. Trong tài liệu này, chúng tôi chỉ cấu hình 01 tài khoản. Tài khoản còn lại cấu hình tương tự.

Chọn Account Active = On
Khai báo các trường sau :

Label = { Dùng để hiển thị trên màn hinh LCD }
Display Name =  { Dùng để hiển thị trên máy của người được gọi }
Register Name = { Tên đăng ký với tổng đài, thông thường dùng là số máy nhánh }
User Name = { Username đăng ký với tổng đài, thông thường dùng là số máy nhánh }
Password = Mật khẩu
SIP Server = Địa chỉ SIP server

Các thông số khác thì tuỳ theo ngữ cảnh mà chúng ta tinh chỉnh.

Ví dụ :

Step 3: Chọn lựa Codec sử dụng

 

Step 4 : Cấu hình Advanced

Tinh chỉnh tuỳ theo ngữ cảnh và hệ thống tổng đài.

Click Apply !

Step 5: Kiểm tra trạng thái đăng ký 

Click vào Status để xem trạng thái đăng ký.

Step 6: Kiểm tra cuộc gọi

Đến đây chúng ta đã hoàn thành cấu hình cơ bản để có thể sử dụng điện thoại Yealink T-20P.

22-10-2013 | Nguồn: ATHL
0903.379.585