Hướng dẫn cách cài đặt DHCP của Windows để cấu hình DHCP cho điện thoại IP của Siemens.

Sử dụng DHCP của Windows để cấu hình DHCP cho IP phone của Siemens. 

Định nghĩa Vendor Class 

Chọn DHCP -> IP V4

Click Action Menu trên Menu Bar

Chọn Define Vendor Class.

 

 Click Add ! 

 Đặt tên cho các loại điện thoại như sau: 

  • OptiPoint
  • OpenStage 

Click OK ! 

Chúng ta cần nhập giá trị ASCII = OptiPoint 

Click OK !

Làm tương tự cho dòng điện thoại OpenStage 

 Click OK ! 

 Click Close ! 

Thiết lập Predefined Options 

Chọn DHCP -> IP V4

Click Action Menu trên Menu Bar

Chọn Set Predefined Options. 

 

Chọn Option Class là OptiPoint và OptiIpPhone vừa tạo bước trên. 

Cấu hình cho OptiPoint:

Click Add !

 Khai báo Code 01 và Code 02 như sau 

 Click OK ! 

Khai Value = Siemens 

Click OK !

Làm tương tự bằng cách quay lại chọn

Chọn DHCP -> IP V4

Click Action Menu trên Menu Bar

Chọn Set Predefined Options.

 Click Add !

 Click OK ! 

 Click Edit Array ! 

 Remove giá trị hiện hành ! 

Nhập VLAN ID = 10  { theo hạ tầng mạng }

Chuyển sang Hexadecimal 

 Click Add ! 

Click OK !

Chúng ta đã tạo được Code 01 và Code 02 cho OptiPoint class

Tương tự chúng ta cũng tạo Code 01 và Code 02 cho OptiIpPhone Class

 

 Click OK ! 

 

24-06-2015 | Nguồn: ATHL
0903.379.585