Hướng dẫn các bước cài đặt và lập trình cơ bản cho tổng đài điện thoại TCL

Khi bạn mới mua 1 tổng đài điện thoại TCL về, bạn không thể dùng được ngay, bạn phải setup tổng đài TCL cho nó để hoạt động. THEGIOITONGDAI sẽ hướng dẫn cách sử dụng nhanh và lập trình các dòng tổng đài từ dòng 208 ĐẾN 432, lập trình nhanh tổng đài TCL.

Số máy lẻ mặc định từ 601 đến 632)- Gọi ra ngoài bấm số 9 trước

1. Chuyển máy lẻ.
Nghe máy ấn flash sau đó ấn số máy cần chuyển và cúp máy (chú ý: nếu không chuyển được máy thì bạn phải đặt lại flash time bằng lệnh * 81 4#

2. Kiểm tra số máy lẻ

# 81: nghe tiếng tít đứt quãng để xác định số máy lẻ:


3. Truy cập trung kế bất kỳ (chức năng này hữu dụng khi kiểm tra trung kế tổng đài có hay không)
# n
n: trung kế tương ứng: 1,2,3,4

4. Cướp chuông (cướp chuông đang đổ tại máy lẻ khác)
# 7

5. Chuyển cuộc gọi (khi di chuyên sang vị trí máy khác có thể chuyển cuộc gọi đến máy đó)
# * số máy cần chuyển

LẬP TRÌNH CÀI ĐẶT TỔNG ĐÀI TCL :

1. Vào chương trình lập trình

* 01 a b c d # (Deafault password: 0000)

2. Kết nối trung kế hay không

* 3 a b c d # (a b c d la cổng trung kế sẽ được kết nối hay không)

3. Lập trình đổ chuông.

* 1 m abcd #
m: Trung kế vào (từ 1 đến 4)
a,b,c,d: số ký tự cuối của máy lẻ (801 – 832 tương ứng 1 đến 32)

4. Cấm gọi

* 5 1 a b c d n #
a b c d: số ký tự cuối của máy lẻ
n=0: chỉ gọi những số đặc biệt
n=1: cho phép gọi ra ngoài tự do
n=2: Hạn chế gọi quốc tế
n=4: Hạn chế gọi trong nhóm A
n=5: Hạn chế gọi trong nhóm B
n=6: Chỉ gọi nội bộ

5. Hạn chế gọi trong nhóm A.

* 52 abcd #
abcd: là mã đầu cấm muốn cấm tối đa 4 ký tự

6. Hạn chế gọi trong nhóm B

* 53 abcd #
abcd: là mã đầu cấm muốn cấm tối đa 4 ký tự

7. Hủy hạn chế nhóm A, B

* 52# Hủy hạn chế nhóm A
* 53# Hủy hạn chế nhóm B

8. Chọn kiểu quay số ra ngoài (ấn trực tiếp hay qua đấu 9)

*8 abcd n #
a b c d: số ký tự cuối của máy lẻ (801 – 832 )
n=0: gọi ra ngoài phải ấn số 9 trước
n=1: Nhấc máy gọi trực tiếp ra ngoài (gọi nội bộ phải ấn dấu * trước số máy lẻ)

9. Thay đổi số máy lẻ

*6abcd ABCD#

abcd: Là số máy lẻ cũ
ABCD: là số máy lẻ mới cần thay
Hủy thay đổi số
*6000#

10. Giới hạn thời gian đàm thoại cho từng máy lẻ

* 9abcd MN#
abcd là số máy lẻ (chú ý đánh đầy đủ số máy lẻ)
MN: Thời gian hạn chế cho máy lẻ gọi ra ngoài (Tối đa 99 phút)
Hủy thời gian *9 abcd #

11. Reset tổng đài về mặc định

*7000#

12. Đặt flash time cho máy lẻ (Lệnh này bắt buộc phải làm cho các dòng tổng đài soho)
* 81 4 #
13. Kích hoạt DISA lời chào trả lời tự động (thời gian là 20 giây)
* 20 #
14. Bỏ chế độ DISA cho về chế độ đổ chuông bình thường
* 21#
15. Kích hoạt lời chào DISA cho từng trung kế (CO)
* 20 m # (m là cổng trung kế cần kích hoạt lời chào
16. Ghi âm lời chào
* 22 # (Bạn ấn mã này song có tiếng tít ...bạn đọc lời chào song kết thúc thì dập máy)
17. Nghe lại lời chào
* 23#

05-05-2015 | Nguồn: ST
0903.379.585