Cấu hình tổng đài Siemens Hipath 3000 qua cổng COM

 Xem Video tại :

 - Đặc điểm tính năng : Cấu hình cách kết nối tổng đài qua chương trình Hipath Manager E

    dùng cápV.24 

- Chi tiết rút gọn :

Mở chương trình Hipath Manager E.

        *  Username: 31994 

          *   Password  : 31994

- Vào Options -> Program Options

- Chọn Communication Settings

- Cấu hình như sau :

        * - Interface Cable = V.24 { nếu sử dụng cổng COM của máy tính }

                                   = USB { nếu sử dụng USB to COM }

        * Port = { cổng COM - kiểm tra cổng COM trong máy tính }

 

        * Baud rate = { tốc độ truyền đã cấu hình trước đó - ví dụ : 19200 baud} 

- Click Apply

- Click vào Transfer

- Chọn Direct

- Click System -> PC

Xem chi tiết tại:

01-08-2013 | Nguồn: www.thegioitongdai.com.vn
0903.379.585