Cấu hình IP Phone GXP1400 với SIP Server

GrandStream GXP 1400 là dòng điện thoại IP phone giá rẻ không hỗ trợ PoE.Dòng GXP1405 có cấu hình hoàn toàn tương tự GXP1400 nhưng có hỗ trợ thêm PoE.

Cấu hình và giao diện quản trị của GXP1400 và GXP1405 là giống như nhau và cùng sử dụng firmware.

Sau đây là quá trình khui hộp GrandStream 1400 

 

 

 

 

 

 

 


Kế tiếp chúng ta, cắm nguồn và tiến hành cấu hình điện thoại GrandStream GXP 1400. 

Step 1 : Mở trình duyệt web và gõ địa chỉ IP của GrandStream GXP 1400 vào. 

Nhập Password default: admin

Click Login. 

Step 2: Vào phần tạo Account SIP

 

Khai báo như sau :

  • Account Name : Đặt tên cho tài khoản SIP
  • SIP Server : địa chỉ SIP Server ( ví dụ: Asterisk chính là  địa chỉ của Server ; tổng đài khác: cần kiểm tra địa chỉ IP hỗ trợ Sip Registrar như Hipath 3000 là địa chỉ HG1500 )
  • Secondary SIP Server : chỉ dùng khi có backup SIP server
  • Outbound Proxy : tuỳ kiến trúc triển khai , thông thường không sử dụng.
  • SIP User ID : nhập tài khoản SIP vào đây, thông thường là số máy nhánh luôn.
  • Authenticate ID : nhập ID dùng cho xác thực, thông thường thì ID này trùng với USer ID ở trên.
  • Authenticate Password : nhập mật khẩu cho tài khoản SIP nếu có sử dụng
  • Name: Khai báo tên thân thiện cho tài khoản SIP này, ví dụ: có thể là tên của nhân viên , dùng hiển thị trên màn hình  điện thoại và trên máy SIP khác khi gọi đến
  • Voice Mail User ID : Khai ID hay số VoiceMail

 

Step 3 : Thiết lập SIP Settings 

Phần này thiết lập các tham số đặc trưng cho SIP, tuỳ vào ngữ cảnh để chúng ta tinh chỉnh ở đây.  Theo kinh nghiệm  của chúng tôi thì cứ để mặc định, khi nào sử dụng có vấn đề thì mới chỉnh phần này.

Step 4: Thiết lập Audio Settings

 Phần này dùng cấu hình kiểu Send DTMF và các loại codec sử dụng cũng như mức độ ưu tiên.

 

 

Step 5: Thiết lập Call Settings 

Phần này thiết lập một số tính năng liên quan đến phần cách xử lý cuộc gọi như Dial Plan. Theo kinh nghiệm thì cứ giữ mặc định, nếu có vấn đề với loại tổng đài nào thì tính chỉnh ở đây.

 

 

Step 6: Kiểm tra trạng thái đăng ký cuộc gọi 

Trạng thái đăng ký thành công hay thất bại được thể hiện rất trực quan trên màn hình quản trị điện thoại của GrandStream GXP 1400.

 

 Step 7: Kiểm tra thực hiện cuộc gọi 

 Dùng X-Lite đăng ký vào SIP Server và gọi GrandStream GXP1400.

Khi GXP1400 đổ chuông, trạng thái icon điện thoại trên web quản trị chuyển sang màu đỏ để báo chúng ta biết là máy  đang nhận cuộc gọi đến. 

Đến đây, chúng ta hoàn thành cấu hình điện thoại GXP 1400 . Quá trình cấu hình hết sức đơn giản. 

Cuối cùng, chúng tôi trình bày thêm phần video giới thiệu toàn bộ các menu quản trị của GXP 1400.

17-12-2013 | Nguồn: ATHL
0903.379.585