Cấu hình điện thoại Yealink SIP-T19

Dòng điện thoại Yealink SIP-T19 là dòng điện thoại có giá thành rẻ nhất hiện nay của Yealink và các hãng khác.

Thiết bị hỗ trợ màn hình đơn sắc khá lớn  lên đến 132x64 pixels.

Do giá thành cực thấp nên chất liệu sản phẩm và màn hình kém hơn nhiều so với dòng sản phẩm SIP-T20. Dòng SIP-T19 này cũng chỉ hỗ trợ một tài khoản SIP.

Nói chúng là giá thành như vậy thì sản phẩm này là lựa chọn tốt khi chi phí là vấn đề quan trọng đối với khách hàng.

Cách cấu hình trình tự như sau:

Step 1 : Cắm điện thoại vào hệ thống mạng hỗ trợ DHCP hoặc cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho điện thoại

Gõ địa chỉ điện thoại vào trình duyệt web để cấu hình.

Default username: admin

Default password: admin

Bước 2 : Vào menu Account để khai báo tài khoản SIP 

Click Confirm !

Bước 3 : Khai báo Codec sử dụng

Bước 4: Kiểm tra trạng thái đăng ký

 


12-12-2013 | Nguồn: ST
0903.379.585