Cấu hình cách thay đổi tín hiệu tones và chuông cho tổng đài Siemens Hipath 3000

Xem Video tại :

 - Đặc điểm tính năng :… Phần này chúng ta tiến hành cấu hình cách thay đổi kiểu tín hiệu tone và chuông cho tổng đài điện thoại Siemens  Hipath 3550

* Chi tiết rút gọn :

- Vào Settings -> System Parameters -> Tone and ring types

- Chọn  Internal dial tone

- Click vào ô Continuous tone

- Click Apply 

- Transfer ( chọn Delta Mode) / PC--- System

Xem chi tiết tại :

05-08-2013 | Nguồn:
0903.379.585