Cấu hình cách khai báo số và tên người dùng cho tổng đài Hipath 3550

Xem chi tiết tại : 

 - Đặc điểm tính năng : Phần này chúng ta sẽ cấu hình quy luật đánh số nội bộ là 2 số hay 3 số.

Mặc định hệ thống tổng đài sẽ dùng quy luật đánh số là 3 số ( tức là chiều dài thuê bao là 3 số . Ví du: Extension = 100 ). 

- Chi tiết rút gọn : Chọn Option / Call Numbers 2 - digits or Call Number 3 -digits ( Yes)

Sau đó chọn Transfer để đưa file cấu hình vào tổng đài

-  Xem chi tiết tại:

 

 

02-08-2013 | Nguồn: www.thegioitongdai.com.vn
0903.379.585