Cài đặt tính năng Ringing Assignment per Line cho tổng đài Siemens Hipath 3000

 Xem thêm Video tại :

Mục đích : Tất cả các cuộc gọi từ bên ngoài vào sẽ được gán cho đổ chuông ở máy mặc định nào đó

Ví dụ : - Bên ngoài gọi vào số 8111222 sẽ đổ chuông ở máy tiếp tân

          - Bên ngoài gọi vào số 8222333 sẽ đổ chuông ở máy phòng kinh doanh

Chi tiết rút gọn :

- Vào Settings -> Incoming Calls -> Ringing assignment per line

Chúng ta sẽ chọn các cổng trung kế sử dụng để khai báo số điện thoại sẽ route đến theo ngày và đêm

*  Mặc định hệ thống sẽ sử dụng số đầu tiên trong dãy extensions làm số được gọi đến.

    - Chúng ta cấu hình cuộc gọi vào line 1 sẽ được đổ chuông ở máy 101.

    - Chúng ta cấu hình cuộc gọi vào line 2 sẽ được đổ chuông ở máy 102.

    - Các máy còn lại sẽ vào Operator.

* Click double mouse vào cột number cho ngày và đêm

          * Thay đổi số trong cột thành 101 và 102

- Click Apply 

Click Transfer !

- Click PC -> system

 Xem chi tiết tại :

05-08-2013 | Nguồn:
0903.379.585