Cài đặt ngày và giờ cho tổng đài Siemens Hipath 3000 bằng điện thoại kỹ thuật số

Xem Video tại :

Chi tiết rút gọn :

- Từ điện thoại kỹ thuật số:

       Đăng nhập:*95 

          Username: 31994

        Password : 31994

- Chọn menu sau :

19 : Display Text Menu

13 : Time ( thay đổi Time theo định dâng hhmm )

14 :  Day ( thay đổi Day theo định dạng ddmmyy)

Xem chi tiết tại :

05-08-2013 | Nguồn:
0903.379.585