Cài đặt IP cho tổng đài Siemens Hipath 3000 bằng điện thoại kỹ thuật số

Xem thêm Video tại :

 

Đặc điểm tính năng :Dùng điện thoại kỹ thuật số ( điện thoại có màn hình) gán IP cho tổng đài điện thoại Hipath 3550

Chi tiết rút gọn :

- Bấm * 95 để đăng nhập hệ thống qua điện thoại  

             Username: 31994             Password : 31994

- Bấm 22 để chuyển sang menu System Options 

-  Bấm 39 để chuyển sang IP Access 

             Chọn Ip Address nhập vào / Ok / Ok

- Bấm 3 để cấu hình Subnet Mask

             Chọn Subnet Mask nhập vào / OK/ OK

- Bấm 4 để cấu hình Gateway Ip Adress

             Chọn IP cho Gateway nhập vào / OK /OK

Nhấc điện thoại lên để về Menu chính và kiểm tra thử

Xem chi tiết tại:

31-07-2013 | Nguồn: www.thegioitongdai.com.vn
0903.379.585