Tài liệu hướng dẫn

Lập trình tính năng Hunting Group cho tổng đài điện thoai Hipath 1100

Hướng dẫn lập trình cách cấu hình chức năng Hunting Group cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1100

Lập trình tổng đài Siemens 1100 - Tính năng trả lời tự động (Auto Attendant)

Hướng dẫn cấu hình cách lập trình chức năng trả lời tự động ( Auto Attendant) cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1100

Lập trình cách gán phím key cho điện thoại kỹ thuật số của Siemens

Lập trình tổng đài siemens Hipath 1100 - Cách gán phím key cho điện thoại kỹ thuật số của Siemens (gồm các loại Profiset 3030, optipoint 500 standard, openstage 15T,...)

Lập trình cách chuyển cuộc gọi khi máy bận cho tổng đài Siemens Hipath 1100

Cấu hình chức năng dùng để chuyển cuộc gọi cho tổng đài Siemens Hipath 1100. Với tính năng này thì cuộc gọi vào sẽ tự động trượt đến số máy khác khi máy được gọi đến bị bận.

Hướng dẫn cài đặt tổng đài điện thoại VoIP đơn giản bằng phần mềm 3CX

Để triển khai một hệ thống VoIP, thiết bị quan trọng nhất vẫn là tổng đài. Về nguyên lý thì tổng đài IP có chức năng giống tổng đài điện thoại truyền thống nhưng khác biệt là các máy điện thoại IP gửi dữ liệu đến tổng đài bằng cơ sở hạ tầng mạng, dùng giao thức ICP/IP và mở rộng nhiều số (extension) một cách dễ dàng.

Hướng dẫn cấu hình Skype để thực hiện Thoại/Video hội nghị

Hướng dẫn Download và cài đặt Skype trên hệ điều hành Windows, Mac OS, Linux, ...Các bước cấu hình cơ bản khi bắt đầu sử dụng Skype - Thực hiện cuộc gọi Point - to - Point, Cách dùng Skype thực hiện Audio/Video Conference

Cấu hình cách thay đổi tín hiệu tones và chuông cho tổng đài Siemens Hipath 3000

Hướng dẫn các bước tiến hành cấu hình lập trình cách thay đổi kiểu tín hiệu tone và chuông mặc định cho tổng đài Siemens Hipath 3550.

Cài đặt tính năng Ringing Assignment per Line cho tổng đài Siemens Hipath 3000

Hướng dẫn cài đặt tính năng Ringing Assignment per Line cho tổng đài Hipath 3550 để hướng cuộc gọi vào sẽ đổ chuông ở máy tiếp tân hoặc thiết bị phát câu chào.

Cài đặt ngày và giờ cho tổng đài Siemens Hipath 3000 bằng điện thoại kỹ thuật số

Hướng dẫn cài đặt ngày và giờ cho tổng đài Siemens Hipath 3550 bằng điện thoại kỹ thuật số Siemens(điện thoại Openstage hoặc điện thoại Optipoint.

Cấu hình chỉ định máy đổ chuông vào ban ngày và đêm cho tổng đài Siemens Hipath 1100

Hướng dẫn các bước cơ bản để tiến hành cấu hình lập trình tính năng chỉ định đổ chuông ban ngày hay ban đêm vào máy điện thoại bất kỳ khi có điện thoại từ bên ngoài gọi vào.
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
0903.379.585