Tài liệu hướng dẫn

Lập trình tổng đài Siemens Hipath 3550 -Cấu hình tính năng tạo bảng cấm

Hướng dẫn từng bước cách tạo bảng cấm các số điện thoại gọi ra ngoài như gọi ra ngoài mạng Mobifone,Vinafone……cho tổng đài siemens hipath 3000 (gồm siemens hipath 3550, siemens hipath 3800)

Lập trình tính năng hẹn giờ tự động ngày và đêm cho tổng đài Siemens Hipath 3550

Hướng dẫn lập trình tính năng tự động hóa chức năng đổ chuông vào giờ cố định cho cả tuần làm việc của công ty

Lập trình cấu hình cách khai báo xuất cước cho tổng đài Siemens Hipath 3550

Hướng dẫn cấu hình cách lập trình chức năng khai báo cách xuất cước cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550

Lập trình cài đặt phím Key cho tổng đài Siemens Hipath 3550

Hướng dẫn cấu hình cách cài đặt phím key cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550

Lập trình tính năng forwarding cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550

Hướng dẫn cấu hình cách lập trình chức năng Forwarding cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550 (thuộc dòng serial Siemens Hipath 3000)

Lập trình tính năng CallGroup cho tổng đài Siemens Hipath 1100

Hướng dẫn cấu hình và lập trình chức năng CallGroup cho tổng đài thoại Siemens Hipath 1100 (gồm 3 dòng Siemens Hipath 1120, Siemens Hipath 1150, Siemens Hipath 1190)

Lập trình tính năng rước cuộc gọi cho tổng đài Siemens Hipath 1100

Hướng dẫn cấu hình lập trình tính năng Pickup Group cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1100 ( gồm 3 dòng Siemens Hipath 1120, Siemens Hipath 1150, Siemens Hipath 1190 )

Cài đặt account code cho tổng đài Siemens Hipath 1100

Hướng dẫn cài đặt chức năng Account Code cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1100

Lập trình cách tạo nhóm trung kế gọi ra ngoài cho tổng đài Siemens Hipath 1100

Hướng dẫn cấu hình lập trình cách tạo nhóm trung kế gọi ra ngoài cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1100

Lập trình tổng đài Siemens Hipath 1100 - Tính năng thay đổi số nội bộ

Hướng dẫn cấu hình và lập trình tính năng thay đổi số nội bộ cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1100.
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
0903.379.585