Dịch vụ sửa chữa tổng đài

Sửa chữa tổng đài chuyên nghiệp

Cung cấp các dịch vụ sửa chữa tổng đài điện thoại, Sửa chữa Tổng đài điện thoại. Dịch chuyển tổng đài kích sóng điện thoại - Thi công lắp đặt tổng đài, mạng LAN -Sửa chữa Mạng điện thoại nội bộ, Mạng LAN máy tính... chuyên nghiệp.
0903.379.585