Thư viện phần mềm tổng đài

Tổng đài Siemens

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần mềm tổng đài điện thoại Siemens : Hipath 1120, Hipath 1150, Hipath 1190, Hipath 3550, Hipath 3800, Hipath 3750, Hipath 4000, Openscape Business,.............

Tổng đài Panasonic

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần mềm tổng đài điện thoại Panasonic : KX-TES824 , TDA100, TDA 100D, TDA600, NS300,......

Tổng đài IP-PBX

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần mềm tổng đài điện thoại IP-PBX : Grandstream, MyPBX, Zycoo,......

Tổng đài LG Ericsson

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần mềm tổng đài điện thoại LG Ericsson

Tổng đài Trung Quốc

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các phần mềm tổng đài điện thoại của Trung Quốc
0903.379.585