Chương trình khuyến mãi

Hướng dẫn cách reset về cấu hình nhà sản xuất cho điện thoại Yealink W52P/W52H

Bạn có thể Reset các thiết lập riêng lẻ trên thiết bị Handset. Việc Reset thiết bị Handset sẽ không ghi đè lên các thiết lập của Directory, call history, voice mail và việc đăng ký thết bị Handset đến thiết bị trạm phát. Chúng tôi đề nghị bạn phải có quyền quản trị hệ thống trước khi thực hiện Reset thiết bị Handset. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận trước khi Reset về thông số mặc định của nhà sản xuất.

Tổng đài Siemens HiPath 3000: Cơ hội cho doanh nghiệp nâng cấp tổng đài Siemens từ Siemens VN

Chương trình hỗ trợ cực lớn từ Siemens trong năm 2013- Cơ hội cùng Siemens nâng cấp lên tổng đài Hipath 3000 Ver 9.0 - Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng tổng đài Siemens Hipath 1100 trên phạm vi toàn quốc.
0903.379.585