Khuyến mãi nổi bật

Giải pháp mạng không dây

Giaỉ pháp băng thông rộng không dây dành cho Ngành Giáo dục

Nhu cầu tương tác và hỗ trợ các ứng dụng trong môi trường Giáo dục ngày càng phát triển và đòi hỏi sự đáp ứng tối ưu không chỉ về cơ bản, cũng như các khả năng đáp ứng nhanh chóng và quản lý tập trung thông tin ngày càng bức thiết và là xu thế tất yếu chung.
0903.379.585