Khuyến mãi nổi bật

Hệ thống nút gọi y tá


- Hệ thống gọi y tá được sử dụng cho mục đích y tế tại các loại bệnh viện lớn nhỏ khác nhau.
- Hệ thống được thiết kế trên cơ sở các module với sự linh hoạt cao để đáp ứng nhu cầu mở rộng hệ thống trọng tương lai được thực hiện dễ dàng.
- Hệ thống này là nhỏ gọn, dễ sử dụng, và cung cấp các thông tin liên lạc chất lượng thoại cao nhất, cho phép nhân viên để đánh giá hiệu quả các nhu cầu của bệnh nhân. - - Các NHX có thể được cấu hình cho âm cuộc gọi, ánh sáng, tiếng nói, nhắn tin, báo cáo và nhiều tính năng gọi y tá khác. 
- Nó được thực hiện để cài đặt dễ dàng, vận hành đơn giản và rất ổn định, ít phải bảo trì. Tính năng:
- Một máy chủ, hệ thống có thế kết nối lên đến 10-120 máy con. Máy con có dạng có tai nghe, không có tai nghe, máy có thể đặt bàn, lắp nổi hay lắp âm tường.

- Trong mỗi phòng bệnh nhân có thể kết nối nhiều máy con.
- Có ba cách gọi từ phòng bệnh nhân: Gọi từ máy con; gọi từ Phòng tắm; thông báo bằng đèn (white/red), xác nhận bằng chuông và đèn LED nhấp nháy.

Cuộc gọi thông thường:
Thực hiện cuộc gọi từ phòng bệnh nhân:
01: Bệnh nhân có nhu cầu muốn trao đổi với Điều dưỡng, bệnh nhân bấm nút trên đầu dây kéo dài được gắn vào Máy con và kéo dài tới đầu giường bệnh nhân hoặc nhấn nút trên máy con.

02: Đèn LED tại Máy con sáng, Đèn hành lang sáng trắng báo hiệu cuộc gọi từ phòng bệnh đang được thực hiện.
03: Đèn LED báo phòng bệnh nhân thực hiện cuộc gọi nhấp nháy  kèm theo chuông, và được lặp lại ở Máy chủ.
Điều dưỡng nhận cuộc gọi:
01: Điều dưỡng có hai cách nhận cuộc gọi:

      Nhân nút TALK để nhận cuộc gọi với Loa/Mic ngoài
      Nhấc tay nghe và trao đổi với bệnh nhân.
02: Đèn LED tại Máy con sáng, Đèn hành lang tắt báo hiệu cuộc gọi đã được kết nối thành công.
03: Điều dưỡng nhận cuộc gọi và trao đổi với bệnh nhân bằng tay nghe hoặc Loa ngoài, bệnh nhân sử dụng Micro và loa ngoài để giao tiếp với Điều dưỡng.
Kết thúc cuộc gọi:
01: Điều dưỡng gác tay nghe lên Máy chủ, đèn chỉ thị báo phòng bệnh nhân tắt, đèn LED tắt, đèn hành lang tắt. Kết thúc cuộc gọi.

02: Trong trường hợp Điều dưỡng sử dụng Loa ngoài có thể nhấn OFF để kết thúc cuộc gọi, đèn chỉ thị báo gường bệnh nhân tắt, đèn LED tắt, đèn hành lang tắt. kết thúc cuộc gọi.
Cuộc gọi khẩn cấp từ phòng Tắm:
Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp từ phòng tắm bệnh nhân:

01: Trong trường hợp khẩn cấp Bệnh nhân giật chốt có dây kéo dài thả xuống, được đặt tại Phòng tắm của phòng Bệnh nhân.
02: Đèn LED CALL tại chốt giật sáng, Đèn hành lang sáng đỏ.
03: Đèn báo phòng bệnh nhân thực hiện cuộc gọi nhấp nháy kèm theo tín hiệu chuông khẩn cấp, và được lặp lại ở Máy chủ.
Điều dưỡng nhận cuộc gọi khẩn cấp:
Điều dưỡng nhấn nút OFF trên Máy chủ để tắt chuông, không giao tiếp và đi thẳng tới phòng bệnh có cuộc gọi khẩn cấp. Đèn hành lang sáng đỏ khẩn cấp để chỉ dẫn và thông báo cho Điều dưỡng biết vị trí khẩn cấp.

Kết thúc cuộc gọi khẩn cấp từ Toilet.
Khi Điều dưỡng đã tới Phòng bệnh có cuộc gọi khẩn cấp, Điều dưỡng gạt chốt tại nút khẩn cấp trong Toilet. Đèn hành lang,  đèn và chuông tại Máy chủ tắt.
Thực hiện cuộc gọi từ Máy chủ tới Máy con:
Thực hiện cuộc gọi:

01: Điều dưỡng nhấn nút của gường bệnh cần liên lạc.
02: Sau đó Điều dưỡng nhấn nút TALK hoặc nhấc tay nghe để thực hiện cuộc gọi, giao tiếp.
03: Tại máy con, có tín hiệu chuông báo, đèn báo hiệu có cuộc gọi sáng.
Nhận cuộc gọi từ Máy con:
Bệnh nhân nghe thấy tiếng chuông (Pre-tone) báo hiệu có cuộc gọi đến, Bệnh nhân tiếp nhận cuộc gọi để Điều dưỡng và Bệnh nhân giao tiếp với nhau. Điều dưỡng sử dụng tay nghe hoặc Loa ngoài, Bệnh nhân sử dụng Loa ngoài và micro trên Máy con.

Kết thúc cuộc gọi từ Máy chủ đến Máy con.
Điều dưỡng gác tay nghe hoặc nhấn nút OFF để kết thúc cuộc gọi.

Từ khóa khác: Giải pháp tổng đài điện thoạiGiải pháp công nghệ, Hệ thống ghi âm tổng đài, Hệ thống CCTV.

0903.379.585