Khuyến mãi nổi bật

Giải pháp cho ngành y tế

Giải pháp hội chẩn y khoa trực tuyến

HptPACS là giải pháp thu nhận, truyền tải và lưu trữ hình ảnh trong y khoa, với chức năng lưu trữ, cập nhật, chia sẽ hình ảnh tới các máy trạm trong hệ thống.eViewer là công cụ dùng để xem hình ảnh được chia sẽ từ máy chủ HptPACS.

Hệ thống nút gọi y tá

Hệ thống gọi y tá được sử dụng cho mục đích y tế tại các loại bệnh viện lớn nhỏ khác nhau. Hệ thống được thiết kế trên cơ sở các module với sự linh hoạt cao để đáp ứng nhu cầu mở rộng hệ thống trọng tương lai được thực hiện dễ dàng.

Giải pháp tổng thể Quản Lý Bệnh viện

Đây là giải pháp cho nhiều mức độ quản lý, phù hợp với quy mô của các bệnh viện vừa và lớn, các phòng khám.Có thể đáp ứng không những cho những tổ chức bệnh viện mà còn các tổ chức công ty phân phối dược hoặc nhà thuốc.
0903.379.585