Tổng đài Siemens Hipath 4000

Mã SP: HP-4000
Tình trạng: Đang có hàng

Tổng đài Siemens HiPath 4000 là giải pháp truyền thông trên nền IP cho các doanh nghiệp với quy mô từ 300 tới 100,000 người sử dụng. Giải pháp cung cấp một dải rộng lớn các ứng dụng cho doanh nghiệp với độ tin cậy cao. Giải pháp kết hợp các điểm mạnh của việc kết nối mạng với sự đa dạng của các thiết bị đầu cuối, bao gồm các máy để bàn IP và TDM, các máy di động WLAN và DECT, softphone và UC clients.

Giá tham khảo: Call

thông số chi tiết

Tổng đài Siemens HiPath 4000 là giải pháp truyền thông trên nền IP cho các doanh nghiệp với quy mô từ 300 tới 100,000 người sử dụng. Giải pháp cung cấp một dải rộng lớn các ứng dụng cho doanh nghiệp với độ tin cậy cao. Giải pháp kết hợp các điểm mạnh của việc kết nối mạng với sự đa dạng của các thiết bị đầu cuối, bao gồm các máy điện thoại IP và TDM, các máy di động WLAN và DECT, softphone và UC clients.

- Tính năng toàn phần hệ thống tổng đài siemens HiPath 4000 được cài đặt cho tất cả các thuê bao IP phân bố

- Quản trị trung tâm đối với toàn bộ kiến trúc IP phân bố

- Dung lượng lớn, có thể mở rộng theo hình thức ghép tầng

- Tối đa 15 điểm truy cập được kết nối trực tiếp với hệ thống trung tâm

- Tối đa 83 điểm truy cập xa được kết nối với hệ thống trung tâm dựa trên nền tảng IP

- Tối đa 12,000 thuê bao số hoặc thuê bao IP cho mỗi hệ thống chuyển mạch.

- Tối đa 100,000 thuê bao số hoặc thuê bao IP trong mạng truyền thông tổng đài điện thoại HiPath 4000

- Điểm truy cập xa với tính năng khẩn cấp (khả năng hoạt động độc lập của các điểm truy cập): 40 điểm truy cập qua nền IP cho mỗi khối khẩn cấp, tối đa 83 điểm truy cập AP 3700 tương ứng với khối khẩn cấp của chính điểm truy cập

- Khối mạch HG 3530 cho đầu cuối IP di động

- Báo hiệu thông thoại

- Đường tải thông thoại

- Chất lượng đàm thoại cao (ví dụ: xóa bỏ tiếng vọng và chuyển mạch đàm thoại IP)

- Hỗ trợ quản trị (ví dụ: SNMP)

- Tổng đài Siemens Hipath 4000 có số kênh kết nối tối đa đồng thời trên mỗi HG 3570 và HG 3575 trong mạng truyền thông IP là 90.

Tài liệu hướng dẫn  :   Hướng dẫn cấu hình và lập trình tổng đài điện thoại

Tài liệu tham khảo :

Sản phẩm cùng loại

Hipath 4000-MBU

Mã SP: #S30810-Q2114-X
0903.379.585